Celebrity Birthdays

Celebrity Birthdays

Birthday Boy: James Franco

Birthday Boy: James Franco

On the 19th of April, James Franco celebrates his birthday.

Birthday Girl: Rosie Huntington-Whiteley

Birthday Girl: Rosie Huntington-Whiteley

On the 18th of April, Rosie Huntington-Whiteley celebrates her birthday.

Birthday Girl: Allison Williams

Birthday Girl: Allison Williams

On the 13th of April, Allison Williams celebrates her birthday.

Birthday Girl: Saoirse Ronan

Birthday Girl: Saoirse Ronan

On the 12th of April, Saoirse Ronan celebrates her birthday.

Birthday Girl: Alessandra Ambrosio

Birthday Girl: Alessandra Ambrosio

On the 11th of April, Alessandra Ambrosio celebrates her birthday.

Birthday Boy: Charlie Hunnam

Birthday Boy: Charlie Hunnam

On the 10th of April, Charlie Hunnam celebrates his birthday.

Celebrity Birthday: Paul Rudd

Celebrity Birthday: Paul Rudd

On the 6th of April, Paul Rudd celebrates his birthday.

Birthday Boy: Pharrell Williams

Birthday Boy: Pharrell Williams

On the 5th of April, Pharrell Williams celebrates his birthday.

Birthday Boy: Robert Downey Jr.

Birthday Boy: Robert Downey Jr.

On the 4th of April, Robert Downey Jr. celebrates his birthday.

Birthday Boy: Adam Scott

Birthday Boy: Adam Scott

On the 3rd of April, Adam Scott celebrates his birthday.

Birthday Boy: Warren Beatty

Birthday Boy: Warren Beatty

On the 30th of March, Warren Beatty celebrates his birthday.

Birthday Boy: Brendan Gleeson

Birthday Boy: Brendan Gleeson

On the 29th of March, Brendan Gleeson celebrates his birthday.